Làm sao biết bộ lọc vi sinh có đang hoạt động tốt


Thời gian khởi động hệ thống lọc tuần hoàn

Thời gian khởi động bộ lọc vi sinh.

Một khi bạn không thể nhìn thấy vi sinh vật, bạn không thể đong đếm chúng, hay đảm bảo là chúng đang khỏe mạnh. Thì chỉ có thể biết được bộ lọc vi sinh của của bạn đang hoạt động tốt hay không dựa vào việc đo nồng độ ammonia (NH3), nitrite (NO2) và nitrate (NO3).

Khi bạn bắt đầu thả cá vào bể nuôi, bạn sẽ thấy (đo được) nồng độ ammonia (NH3) tăng lên trong khoảng 10 ngày đầu tiên. Khi đó vi khuẩn Nitrosomonas đang làm công việc của mình.

Sau đó bạn sẽ thấy nồng độ nitrite (NO2) tăng dần lên, và nồng độ ammonia bắt đầu giảm dần.

Thời gian khởi động hệ thống lọc tuần hoàn
Thời gian khởi động hệ thống lọc tuần hoàn

Và sau 20 ngày (từ ngày thả cá) hoặc hơn, nồng độ nitrate tăng lền và nồng độ nitrite bắt đầu giảm xuống, vi khuẩn nitrobaster đã thực hiện công việc của mình.

Và sau 20-30 ngày đầu tiên, hệ thống lọc vi sinh của bạn bắt đầu ổn định và quá trình nitrat hóa tiếp tục một cách tự nhiên.

Have any Question or Comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *